İzmir DEUS (EEWS) Uyarı Sinyali (İzmir için erken uyarı süresi 16 sn)


İzmir yakınlarında deprem, 30.11.2021‐ 04:00:41

Katalog bilgileri:

37.7534°K 25.9719°D konumunda meydana geldi. Farklı kataloglara göre olayın büyüklüğü 4.9 ile 5.3

arasındaydı.

Zaman çizelgesi:

Sistemimiz olayı ilk olarak 04:00:51ʼde tespit etti. Depremin Yeri ve büyüklüğü 04:01:01ʼde tespit

edildi. S dalgasının İzmir Merkeze varmasına 16 s vardı.

Konum:

37.7124°K 25.7866°D olan merkez üssü tahminimiz KRDAE’nin verdiği merkez üssü tahmininden

sadece 15 km farklı.

Büyüklük:

İlk büyüklük tahminimiz başlangıçta 5.4 ve sonuncusu 4.9 idi, bu da katalogların bildirdiğine çok yakın.

Mesafeler:

İstasyonlarımız depremden 62 km (TR_03) ve 124 km (TR_01) uzaklıktaydı. İzmir merkez ise odağa

125 km uzaklıktadır.

İlk algılama: 04:00:51

Konum ve Mag hesaplaması: 04:01:01

S dalgasnın İzmirʼe varış süresi: 04:01:17

İzmir için deprem erken uyarı süresi: 16 saniye